Pátranie po hľadanom » STAGOVA (JAHA) Muhamedin #SRBSKO A ČIERNA HORA #pátranie #hľadaný

Priezvisko: STAGOVA
Rodné priezvisko: JAHA
Meno: Muhamedin
Dátum narodenia: 1972-02-18
Štátna príslušnosť: SRBSKO A ČIERNA HORA
Dátum vyhlásenia: 2012-05-18
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave III