Pátranie po hľadanom » SOGEL Štefan #Dolný Kubín #pátranie #hľadaný

Priezvisko: SOGEL
Meno: Štefan
Dátum narodenia: 1973-04-12
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dolný Kubín
Dátum vyhlásenia: 2015-09-17
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dolnom Kubíne