Pátranie po hľadanom | SÁTOR Jozef #Dunajská Streda #pátranie #hľadaný

Priezvisko: SÁTOR

Meno: Jozef
Dátum narodenia: 1975-08-28
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda
Dátum vyhlásenia: 2017-05-23
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede