Príkaz na zatknutie » BADÓ Roman #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BADÓ
Meno: Roman
Dátum narodenia: 1980-05-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice IV
Dátum vyhlásenia: 2015-03-10
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach