Európsky zatykač » GÖRCSI Róbert #Lučenec #pátranie #hľadaný

Priezvisko: GÖRCSI
Meno: Róbert
Dátum narodenia: 1967-05-09
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2014-05-12
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci