Dodanie do výkonu trestu | HABÁŇ Richard #Bánovce nad Bebravou

Priezvisko: HABÁŇ
Meno: Richard
Dátum narodenia: 1973-08-05
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2010-02-19
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bánovciach nad Bebravou