Pátranie po hľadanom » PORNER (ADAMEC) Marcel #ČESKO #pátranie #hľadaný

Priezvisko: PORNER
Rodné priezvisko: ADAMEC
Meno: Marcel
Dátum narodenia: 1988-05-01
Štátna príslušnosť: ČESKO
Bydlisko:
Dátum vyhlásenia: 2018-04-24
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove