Pátranie po hľadanom | ÖLVECKÝ Michal #Nitra #hľadaný #pátranie

Priezvisko: ÖLVECKÝ
Meno: Michal
Dátum narodenia: 1988-05-23
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nitra
Dátum vyhlásenia: 2018-11-13
Dôvod pátrania: Osoba v ochrannej liečbe
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre