Pátranie po hľadanom » NEUMAHR Robert #Dunajská Streda #pátranie #hľadaný

Priezvisko: NEUMAHR
Meno: Robert
Dátum narodenia: 1986-05-12
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda
Dátum vyhlásenia: 2018-07-18
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede