Pátranie po hľadanom | NÉMET (ŽIGMOND) Ján #Levice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: NÉMET
Rodné priezvisko: ŽIGMOND
Meno: Ján
Dátum narodenia: 1972-08-26
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Levice
Dátum vyhlásenia: 2017-04-28
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Leviciach