Pátranie po hľadanom | MIKULA (HORVÁTH) Ladislav #Lučenec #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MIKULA
Rodné priezvisko: HORVÁTH
Meno: Ladislav
Dátum narodenia: 1983-03-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2018-11-09
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci