Pátranie po hľadanom » MIKEŠ Jan (KISS ROMAN) #ČESKO #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MIKEŠ
Rodné priezvisko: KISS ROMAN
Meno: Jan
Dátum narodenia: 1982-07-06
Štátna príslušnosť: ČESKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2018-03-27
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ Košice- okolie