Príkaz na zatknutie | MÉRY Attila #Dunajská Streda #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MÉRY
Meno: Attila
Dátum narodenia: 1967-11-29
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda
Dátum vyhlásenia: 2017-09-11
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede