Pátranie po hľadanom » MANRIQUE HINOJOSA Felix Raul #PERU #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MANRIQUE HINOJOSA
Meno: Felix Raul
Dátum narodenia: 1983-08-13
Štátna príslušnosť: PERU
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2018-06-05
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede