Pátranie po hľadanom | MALÍČEK Marián #Nové Mesto nad Váhom #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MALÍČEK
Meno: Marián
Dátum narodenia: 1982-08-20
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2018-07-30
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Novom Meste nad Váhom