Pátranie po hľadanom | MADAEV Ramzan #Dunajská Streda #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MADAEV
Ďalšie priezviská: MADAJEV
Meno: Ramzan
Dátum narodenia: 1973-08-26
Štátna príslušnosť: RUSKO
Bydlisko: Dunajská Streda
Dátum vyhlásenia: 2003-03-06
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede