Medzinárodné pátranie | LOPATKA Martin #Trnava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: LOPATKA
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1990-08-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trnava
Dátum vyhlásenia: 2018-06-22
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave