Pátranie po hľadanom » KUCER Erik #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KUCER
Meno: Erik
Dátum narodenia: 1980-08-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice IV
Dátum vyhlásenia: 2017-10-04
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach

Dôvod: Okresný súd Prešov vydal na hľadaného príkaz na zatknutie pre trestný čin podvodu. Hľadaný sa dlhodobo nezdržiava v mieste svojho trvalého bydliska, úmyselne sa skrýva, a nepreberá si poštu zasielanú orgánmi činnými v trestnom konaní.

Akékoľvek informácie o  hľadanej osobe môžu občania oznámiť na ktoromkoľvek útvare PZ alebo telefonicky na známom telefónnom čísle 158. V pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30 hod. priamo na oddelenie pátrania a KTČ odboru kriminálnej polície OR PZ v Košiciach na číslo 0961 931 073.