PÁTRANIE PO HĽADANOM | KRIVUŠ Martin #Humenné#PÁTRANIE #HĽADANÝ

 

Priezvisko:   KRIVUŠ
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1987-03-30
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko:   Humenné
Dátum vyhlásenia: 2018-03-23
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom