Pátranie po hľadanom | KOTRAS Denis #Nové Mesto nad Váhom #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KOTRAS
Meno: Denis
Dátum narodenia: 1995-05-28
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2018-11-26
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Novom Meste nad Váhom