Pátranie po hľadanom | KÖKÉNY Mário #Dunajská Streda #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KÖKÉNY
Meno: Mário
Dátum narodenia: 1989-01-06
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda
Dátum vyhlásenia: 2018-11-21
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede