Pátranie po hľadanom | KARABINOŠ Jozef #Nitra #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KARABINOŠ
Meno: Jozef
Dátum narodenia: 1966-02-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nitra
Dátum vyhlásenia: 2015-05-20
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre