Pátranie po hľadanom » KÁN Marek #Trnava #Bučany #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KÁN Meno: Marek Dátum narodenia: 1985-08-11 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Trnava Dátum vyhlásenia: 2018-07-09 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave | Trnavskí pátrači pátrajú po 33 ročnom mužovi obvinenom z pokračovacieho zločinu úverového podvodu. Obvinený Marek Kán má trvalé bydlisko v Bučanoch a Okresný súd Trnava vydal na neho príkaz na zatknutie.