Dodanie do výkonu trestu » ĎURAČKA Jaroslav #Slatina nad Bebravou #pátranie #hľadaný

 

Priezvisko: ĎURAČKA
Meno: Jaroslav
Dátum narodenia: 1964-10-23
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bánovce Nad Bebravou
Dátum vyhlásenia: 2010-02-19
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bánovciach nad Bebravou

Zdieľaj pátranie: