Dodanie do výkonu trestu ĎURAČKA Jaroslav #Slatina nad Bebravou

Priezvisko: ĎURAČKA
Meno: Jaroslav
Dátum narodenia: 1964-10-23
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bánovce Nad Bebravou
Dátum vyhlásenia: 2010-02-19
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bánovciach nad Bebravou