IVANOV Peter #Nitra #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: IVANOV
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1980-08-04
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nitra
Dátum vyhlásenia: 2015-11-05
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre

Zdieľaj pátranie