Pátranie po hľadanom » Hľadaný ŠÁLY Miroslav, Žarnovica

Priezvisko: ŠÁLY
Meno: Miloslav
Dátum narodenia: 1980-05-09
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Žarnovica
Dátum vyhlásenia: 2017-06-13
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiari nad Hronom