PÁTRANIE po hľadanom » Hľadaný POLLÁK Jakub, Dolný Kubín

Priezvisko: POLLÁK
Meno: Jakub
Dátum narodenia: 1996-02-29
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dolný Kubín
Dátum vyhlásenia: 2017-09-05
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dolnom Kubíne