Pátranie po hľadanom | HAIDER Saqlain #PAKISTAN #pátranie #hľadaný

Priezvisko: HAIDER
Meno: Saqlain
Dátum narodenia: 1982-09-19
Štátna príslušnosť: PAKISTAN
Bydlisko:
Dátum vyhlásenia: 2012-10-25
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave I