Pátranie po hľadanom | FARKAS Zoltán #Rimavská Sobota #pátranie #hľadaný

Priezvisko: FARKAS
Meno: Zoltán
Dátum narodenia: 1989-04-28
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia: 2018-08-07
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote