Pátranie po hľadanom | BORKOVIČ Alan #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BORKOVIČ
Meno: Alan
Dátum narodenia: 1976-04-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava III
Dátum vyhlásenia: 2018-07-11
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave III