Pátranie po hľadanom » BÖLCS Jozef #Dunajská Streda #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BÖLCS
Meno: Jozef
Dátum narodenia: 1986-11-20
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda
Dátum vyhlásenia: 2018-04-04
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede