Pátranie po hľadanom | BILO Roland #Lučenec #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BILO
Meno: Roland
Dátum narodenia: 1985-08-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2013-02-11
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci