Pátranie po hľadanom | BALÁŽ Jakub #Trnava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BALÁŽ
Meno: Jakub
Dátum narodenia: 1999-08-12
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trnava
Dátum vyhlásenia: 2018-11-23
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave