Príkaz na zatknutie ANTAL Peter #Žiar nad Hronom #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ANTAL
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1978-05-31
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2018-05-03
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiari nad Hronom