Dodanie do výkonu trestu » KABZAN Ján #Považská Bystrica #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KABZAN
Meno: Ján
Dátum narodenia: 1950-01-13
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Považská Bystrica
Dátum vyhlásenia: 2008-01-10
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Považskej Bystrici