Príkaz na zatknutie » BELCÁK Adrián #Humenné #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BELCÁK
Meno: Adrián
Dátum narodenia: 1974-08-01
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Humenné
Dátum vyhlásenia: 2013-12-18
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom