Európsky zatykač » RAPČO Richard #Vranov nad Topľou #pátranie #hľadaný

Priezvisko: RAPČO
Meno: Richard
Dátum narodenia: 1992-02-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2015-12-02
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou