PÁTRANIE po hľadanom ✷ Hľadaný ŽEMLIČKA Radoslav, Prešov

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: ŽEMLIČKA
Meno: Radoslav
Dátum narodenia: 1980-01-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2017-08-04
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove

Zdieľaj pátranie