Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Vojtech CSOMOR Dunajská Streda

Priezvisko: CSOMOR
Meno: Vojtech
Dátum narodenia: 1982-07-12
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda

Dátum vyhlásenia: 2009-01-16
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede