PÁTRANIE po hľadanom ✷ Hľadaný Vladimír PURMA Humenné

Priezvisko: PURMA
Meno: Vladimír
Dátum narodenia: 1989-08-08
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Humenné
Dátum vyhlásenia: 2009-02-11
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom