Pátranie po hľadanom | KOVÁČ Vladimír #Senica #patranie #hľadaný

Priezvisko: KOVÁČ
Meno: Vladimír
Dátum narodenia: 1986-08-24
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Senica
Dátum vyhlásenia: 2015-03-09
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Senici