Dodanie do výkonu trestu » KIFFER Vladimír #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KIFFER Meno: Vladimír Dátum narodenia: 1978-02-06 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Košice III Dátum vyhlásenia: 2010-11-12 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach