Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný VESELÝ Michal, Malacky

Priezvisko: VESELÝ Meno: Michal
Dátum narodenia: 1982-07-28
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Malacky
Dátum vyhlásenia: 2017-09-18
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Malackách