Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Vasiľ VAJDA Snina

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: VAJDA Meno: Vasiľ Dátum narodenia: 1983-04-14 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Snina Dátum vyhlásenia: 2010-11-11 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom

Zdieľaj pátranie