Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Vasiľ ŠAMKO Svidník

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: ŠAMKO Meno: Vasiľ Dátum narodenia: 1979-01-29 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Svidník Dátum vyhlásenia: 2012-08-23 Dôvod pátrania: Pátranie po obvinenom Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Svidníku

Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Vasiľ ŠAMKO Svidník
Zdieľaj pátranie