PÁTRANIE PO HĽADANOM ✷ Hľadaný Turku DAUTMIRZAJEV Sugaipov Zvolen

Priezvisko: DAUTMIRZAJEV 
Ďalšie priezviská: Sugaipov
Meno: Turku
Dátum narodenia: 1989-09-07
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Zvolen
Dátum vyhlásenia: 2017-04-24
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Zvolene