Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Tomáš RÁC Trebišov

Priezvisko: RÁC
Meno: Tomáš
Dátum narodenia: 1991-04-08
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trebišov
Dátum vyhlásenia: 2014-01-21
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove