Príkaz na zatknutie ✷ MÁČIK Tomáš #Galanta

Priezvisko: MÁČIK
Meno: Tomáš
Dátum narodenia: 1986-02-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Galanta
Dátum vyhlásenia: 2017-02-17
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Galante