Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Tomáš KALIŇAK Svidník

Priezvisko: KALIŇAK
Meno: Tomáš
Dátum narodenia: 1984-08-19
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Svidník
Dátum vyhlásenia: 2017-05-31
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Svidníku