Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Tomáš HRUŠKO Lučenec

Priezvisko: HRUŠKO
Meno: Tomáš
Dátum narodenia: 1989-08-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2016-09-19
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci